De inhoud van een email nagaan (2) – 7/02/13

De Wereld Morgen zette vandaag een “Handleiding fact checking voor de (aspirant-) journalist” online. De principes van de historische kritiek die er worden uitgelegd vormen een goede basis om kritisch om te springen met “feiten” in emails. Zeker het lezen waard!